our milestones

  • Jun-2018Thành lập I2ICORP JSC

    Với sứ mệnh "Sứ mệnh của chúng tôi là giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh bằng việc áp dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp". Khách hàng sẽ luôn hài lòng với các sản phẩm và giải pháp mà I2ICORP cung cấp.

  • Oct-2018 MUTI Lending Platform

  • Jun-2019iCRS - BASEL 2 Compliance Reporting System

  • Jun-2019 iLoyalty